HLD

Polerka do paznokci HLD prosta 240/320
Polerka do paznokci HLD prosta
240/320
1.60 zł
Polerka do paznokci HLD banan 100/180
Polerka do paznokci HLD banan
100/180
1.60 zł
Polerka do paznokci HLD łódka 100/180
Polerka do paznokci HLD łódka
100/180
1.60 zł
Polerka do paznokci HLD łódka 180/240
Polerka do paznokci HLD łódka
180/240
1.60 zł
Polerka do paznokci HLD prostokątna 100/180
Polerka do paznokci HLD prostokątna
100/180
1.60 zł
Pilnik do paznokci HLD banan 180/240
Pilnik do paznokci HLD banan
180/240
1.00 zł
Pilnik do paznokci HLD banan 100/150
Pilnik do paznokci HLD banan
100/150
1.00 zł
Pilnik do paznokci HLD banan 150/150
Pilnik do paznokci HLD banan
150/150
1.00 zł
Pilnik do paznokci HLD banan 100/100
Pilnik do paznokci HLD banan
100/100
1.00 zł
Pilnik do paznokci HLD łódka 100/100
Pilnik do paznokci HLD łódka
100/100
1.10 zł
Pilnik do paznokci HLD łódka100/180
Pilnik do paznokci HLD łódka100/180
1.10 zł
Pilnik do paznokci HLD prosty 100/180
Pilnik do paznokci HLD prosty
100/180
0.90 zł